BLOG – Wat doe jij nu eigenlijk?

 

De vraag die ik de laatste maanden heel vaak krijg is: “Wat doe jij nu eigenlijk?”

Tja, hele goede vraag! Toen ik in november startte met m’n nieuwe job vond ik het zelf moeilijk om een goed antwoord te geven op deze vraag… Nu wil ik het graag proberen uitleggen!

De meeste collega’s die starten als huisarts, blijven dit mooie beroep uitoefenen tot aan hun pensioen. Velen blijven zelfs tot lang daarna verder werken, het is een passie! En dat vind ik dus zelf ook.  Kan je je een mooiere taak inbeelden dan mensen advies geven over hun gezondheid, het belangrijkste wat er is? Mensen vertrouwen je hun diepste geheimen toe, je mag delen in grote vreugde, maar evenzeer in diep verdriet… Je gaat mee op weg met je patiënten, je kan hen veel bijleren, maar als arts leer je minstens evenveel bij van hen!

Maar waarom blijf je dit dan niet gewoon verder doen?

Wel… eigenlijk doe ik dit ook gewoon verder! Ik blijf mensen advies geven, ik blijf keihard met ze meeleven (en ik vind het vaak niet makkelijk om alles los te laten op het einde van de dag!), ik blijf samen met hen op weg gaan… Mijn passie om iedereen gezond en gelukkig te zien is groter dan ooit!!

Maar waarom dan?

In de voorbije 10 jaar waarin ik werkte als klassiek geschoold huisarts is het vlammetje in mij (mijn passie om iedereen gezond en gelukkig te zien) toch wel wat beginnen doven. Dit kwam enerzijds omdat ik op het vlak van persoonlijke ontwikkeling nog veel te leren had en anderzijds omdat ik voelde dat het me niet lukte om bepaalde problemen op te lossen met de tools die ik had geleerd tijdens de opleiding geneeskunde.

Gelukkig bleef er altijd een klein waakvlammetje over, en is de energie en de goesting om mensen beter te maken er nu helemaal terug!! Ik voel het in m’ ganse lichaam, m’n ogen beginnen terug te stralen en ik hou weer van het leven.

Het wordt huisartsen niet gemakkelijk gemaakt de laatste tijd. De administratieve taken stapelen zich op, waardoor er alsmaar minder tijd overblijft om je de patiënten echt te verzorgen en te coachen. De nieuwe regels en verplichtingen veranderen om de haverklap en er wordt van je verwacht dat je je houdt aan allerlei protocols. Ik wil niet verder uitweiden over alle moeilijkheden die vele huisartsen ervaren, maar ik kan het goed begrijpen dat er onder hen veel middelenmisbruik, burn-out en zelfmoord voorkomt! Ik blijf dus diep respect hebben voor al m’n collega’s huisartsen en ben heel dankbaar voor de artsen met wie ik in de voorbije 10 jaar nauw heb mogen samenwerken, ook van hen heb ik heel veel mogen leren!!!

Mijn keuze voor de holistische geneeskunde is er niet gekomen omdat ik tegen de klassieke geneeskunde ben, maar omdat de holistische geneeskunde zoveel nieuwe inzichten geeft om ziekten echt grondig aan te pakken, om mensen echt te genezen en te helen! Zelfs chronische ziekten kunnen soms volledig genezen worden!

Het eerste fundamentele verschil is dat een symptoom niet gezien wordt als iets vervelends dat moet worden bestreden maar als een leidraad om je te tonen dat er iets is dat om je aandacht vraagt. Je kan dit vergelijken met een waarschuwingslampje op het dashboard. Als je dit waarschuwingslampje gewoon uitschakelt (of het kabeltje doorknipt) is het probleem  allesbehalve opgelost… Bij een auto of een vliegtuig zal niemand dit doen, omdat dit tot extreem gevaarlijke situaties kan leiden, maar met ons lichaam doen we dit continu!

Ik pleit als eerste schuldig! Zo loop ik al meer dan 10 jaar rond met dagelijkse nekpijn, ook nu ben ik er nog niet helemaal vanaf, maar ik probeer er wel naar te luisteren en probeer te begrijpen wat m’n lichaam me wil vertellen. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd dat weinig bewegen (door veel stil te zitten tijdens het werk) een nefaste invloed heeft op m’n nek en ook dat het niet zinvol is om me continu verantwoordelijk te voelen voor iedereen om me heen. Dat besef alleen al zorgt ervoor dat er een grote last van m’n schouders valt!! Als ik nu pijn krijg in m’n nek zie ik het als een kans om mezelf te geven wat ik nodig heb.

Het tweede belangrijke principe is dat ons lichaam een heel groot zelfgenezend vermogen heeft. Onze organen proberen continu om het evenwicht in ons lichaam te herstellen. Onze lever en nieren bijvoorbeeld werken continu hard om ons lichaam te zuiveren van alle toxische stoffen die we binnenkrijgen (uitlaatgassen, pesticiden, foute voeding…). In de behandeling van chronische ziekten is het dus belangrijk om de aanvoer van toxische stoffen zo laag mogelijk te houden en de zuiverende organen te ondersteunen om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren.

Wat ook heel belangrijk is om gezond en gelukkig te kunnen zijn is dat we onszelf aanvaarden zoals we zijn en onszelf graag zien. Iedereen is verschillend, iedereen heeft talenten en leerpunten maar iedereen is waardevol! Als je je ware aard niet respecteert, jezelf niet waardeert en probeert te doen wat van je verwacht wordt in plaats van te doen wat in je gelegd is, zal je lichaam protesteren en zal je er ziek van worden. Een goede coach die je begeleidt in je zoektocht is hierbij vaak onmisbaar en is goud waard op je pad naar innerlijke rust. En je eigen lichaam is de beste dokter, als je er maar goed naar luistert!!

De ‘medicijnen’ die we gebruiken gaan dus geen symptomen onderdrukken maar gaan het lichaam helpen om zichzelf te herstellen. We zoeken steeds naar natuurlijke producten (voedingssupplementen, homeopathie, biopunctuur…) die het lichaam gaan ondersteunen en reguleren.

Ik ben zo blij dat ik deze holistische aanpak in de gezondheidszorg heb leren kennen, een grote dankjewel aan mijn collega en leermeester Dr. Jutta Borms is hier meer dan gepast. Ik zou het zo fijn vinden dat meer mensen en meer artsen deze schat aan informatie ook leren integreren in hun leven.

Ik hoop dat ik met deze tekst de vraag “wat doe je nu eigenlijk?” toch heb kunnen beantwoorden.

Any questions? Shoot!!!


Lees meer over Dr. Aline De Pelsemaeker

About Back & White

Back & White - Health, Yoga and Beauty.